CHAI XỊT KIẾNG


Giá : Liên hệ

Mã số :XK 01

CHAI NHỰA PÉT DÙNG ĐỂ ĐỰNG NƯỚC XỊT KIẾNG, RƯỚC LAU BẾP , NƯỚC LAU ĐA NĂNGthông tin chi tiết

CHAI NHỰA PÉT DÙNG ĐỂ ĐỰNG NƯỚC XỊT KIẾNG, RƯỚC LAU BẾP , NƯỚC LAU ĐA NĂNGĐỐI TÁC